WYSIWYG Web Builder
Witamy na stronie Rodziny Beton
Witamy na stronie Rodziny Beton


Informuję wszystkich zainteresowanych, że drzewo nie zawiera nr telefonów, adresów i innych poufnych informacji, które mogłyby być sprzeczne z prawem.
Jeżeli ktoś mimo wszystko czuje się urażony danymi, jakie znalazł na tej stronie lub z innych powodów nie chce by były one udostępnione, proszony jest o kontakt z autorem. Osoby zainteresowane usunięciem ich danych osobowych z tej strony proszone są o przesłanie informacji na podany niżej adres.
Wszystkie daty urodzin, ślubów, śmierci oraz miejscowości, w których miały miejsce, na prośbę osób zainteresowanych mogą zostać usunięte.
W przypadku chęci nawiązania kontaktu z osobą umieszczoną na naszej stronie, istnieje taka możliwość tylko w przypadku zgody obydwu stron.
Niniejsza strona prowadzona jest wyłącznie w celach osobistych i domowych, stosownie do treści:
art. 3a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póź. 926 z póź. zm.)
Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych z tej strony bez zgody własciciela jest zabronione.


Designed by: sbeton        Copyright C 2011 by "SBETON"         All Rights reserved  .        E-Mail: sbeton@wp.p
Drzewo Naszych Rodzin można odlądać w całości lub z podziałem na linie:
>> Drzewo Rodziny Beton - pierwsze pokolenie
    > Linia Pawła Beton (1816 - 1842)
    >
Linia Heleny (Beton) Dyba (1818 - 1872)
    >
Linia Jana Beton (1824 - 1869)

>> Drzewo Rodziny Beton - linie
   > Linia Piotra Beton (1787 - 1841)
   >
Linia Marianny (Beton) Rabiega (1795 - 1858)
   >
Linia Rocha Beton (1791 - 1834)
   >
Linia Marianny (Beton) Szewczyk (1796 -     )

>> Drzewo Rodziny Tyszko
   > Linia Anastazego Tyszko

>> Drzewo Rodziny Tyszko - linie
    > Linia Józefa Tyszko
    >
Linia Walentego Tyszko
    >
Linia Marianny Tyszko
    >
Linia Walerii Tyszko

>> Drzewo Rodziny Bujalski
   > Linia Alberta Bujalskiego

>> Drzewo Rodziny Bujalski - linie
    > Linia Alberta Bujalskiego
    >
Linia Michała Bujalskiego
   
> Linia Teofili Bujalskiej
    > Linia Ludwika Bujalskiego
Ostatnia aktualizacja: 31/05/2018