Witamy na stronie Rodziny Beton
Witamy na stronie Rodziny Beton


Informuję wszystkich zainteresowanych, że drzewo nie zawiera nr telefonów, adresów i innych poufnych informacji, które mogłyby być sprzeczne z prawem.
Jeżeli ktoś mimo wszystko czuje się urażony danymi, jakie znalazł na tej stronie lub z innych powodów nie chce by były one udostępnione, proszony jest o kontakt z autorem. Osoby zainteresowane usunięciem ich danych osobowych z tej strony proszone są o przesłanie informacji na podany niżej adres.
Wszystkie daty urodzin, ślubów, śmierci oraz miejscowości, w których miały miejsce, na prośbę osób zainteresowanych mogą zostać usunięte.
W przypadku chęci nawiązania kontaktu z osobą umieszczoną na naszej stronie, istnieje taka możliwość tylko w przypadku zgody obydwu stron.
Niniejsza strona prowadzona jest wyłącznie w celach osobistych i domowych, stosownie do treści:
art. 3a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póź. 926 z póź. zm.)
Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych z tej strony bez zgody własciciela jest zabronione.


Designed by: sbeton        Copyright C 2011 by "SBETON"         All Rights reserved  .        E-Mail: sbeton@wp.p
Ostatnia aktualizacja: 31/05/2018
Agnieszka Beton Agnieszka, Józef, Helena, Ignacy, Maciej Beton Antoni Grałka Antoni Krzykowski
Danuta (Rybak) Beton Eugeniusz Beton Eugeniusz Beton Eugeniusz Rybak
Eugeniusz Socha Helena  Iciek (Beton) Helena Beton i Stefan Łubisz Ignacy Beton
Irena Socha (Beton), Danuta Socha Irena, Zofia, Danuta, Ryszard,  Eugeniusz Józef Beton s. Macieja Józef Beton
>>2>>>>
>>>3>>>
>>>>4>>
>>>>>5>
>>>>>>6