Witamy na stronie Rodziny Beton
Witamy na stronie Rodziny Beton
Ostatnia aktualizacja: 26/11/2017
Akt zgonu Grzegorz Kot Akt zgonu Jan Beton Akt zgonu Maciej Beton Akt Zgonu Marcin Beton 1913
Akt zgonu Marcina Beton Akt zgonu Marianna Beton i Maciej Beton Akt zgonu Marianna c Jana Akt zgonu Marianny c Pawla
Akt zgonu Pawla Beton Akt zgonu Piotra Beton s Grzegorza Akt Zgonu Roch Parteka Akt zgonu Rozali Beton
Akt zgonu Stefana Beton Akt zgonu Wojciech Beton Akt zgonu Wojciech s.Pawla
<<<<<5<
<1<<<<<
<<2<<<<
<<<3<<<
<<<<4<<


Informuję wszystkich zainteresowanych, że drzewo nie zawiera nr telefonów, adresów i innych poufnych informacji, które mogłyby być sprzeczne z prawem.
Jeżeli ktoś mimo wszystko czuje się urażony danymi, jakie znalazł na tej stronie lub z innych powodów nie chce by były one udostępnione, proszony jest o kontakt z autorem. Osoby zainteresowane usunięciem ich danych osobowych z tej strony proszone są o przesłanie informacji na podany niżej adres.
Wszystkie daty urodzin, ślubów, śmierci oraz miejscowości, w których miały miejsce, na prośbę osób zainteresowanych mogą zostać usunięte.
W przypadku chęci nawiązania kontaktu z osobą umieszczoną na naszej stronie, istnieje taka możliwość tylko w przypadku zgody obydwu stron.
Niniejsza strona prowadzona jest wyłącznie w celach osobistych i domowych, stosownie do treści:
art. 3a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póź. 926 z póź. zm.)
Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych z tej strony bez zgody własciciela jest zabronione.


Designed by: sbeton        Copyright C 2011 by "SBETON"         All Rights reserved  .        E-Mail: sbeton@wp.p