Drzewo Naszych Rodzin można odlądać w całości lub z podziałem na linie:
>> Drzewo Rodziny Beton - pełny widok
    > Linia Piotr Beton (1787 - 1841)
       >> Linia Paweł Beton (1816 - 1842)
       >> Linia Helena (Beton) Dyba (1818 - 1872)
       >> Linia Jan Beton (1824 - 1869)
    > Linia Marianna (Beton) Rabiega (1795 - 1858)
    > Linia Roch Beton (1791 - 1834)
    > Linia Marianna (Beton) Szewczyk (1796 -     )

>> Drzewo Rodziny Beton - linie
    > Linia Piotr Beton (1787 - 1841)
    > Linia Marianna (Beton) Rabiega (1795 - 1858)
    > Linia Roch Beton (1791 - 1834)
    > Linia Marianna (Beton) Szewczyk (1796 -     )

>> Drzewo Rodziny Tyszko (Łoboda) - pełny widok
    > Linia Anastazy Tyszko

>> Drzewo Rodziny Tyszko (Łoboda) - linie
    > Linia Zofia (Łoboda) Beton
    > Linia Józefa (Łoboda)Tyszko
       >> Linia Walentey Tyszko
       >> Linia Marianna Tyszko
       >> Linia Waleria Tyszko
       >> Linia Józef Tyszko
    > Linia Marianna Łoboda

>> Drzewo Rodziny Bujalski - pełny widok
    > Linia Albert Bujalski

>> Drzewo Rodziny Bujalski - linie
    > Linia Albert Bujalski
       >> Linia Michał Bujalski
       >> Linia Teofila Bujalski
       >> Linia Ludwik Bujalski
Strona poświęcona genealogii Rodziny Beton
Strona goświęcona genealogii Rodziny Beton
  Ostatnia aktualizacja: 10/04/2021
Informuję wszystkich zainteresowanych, że drzewo nie zawiera nr telefonów, adresów i innych poufnych informacji, które mogłyby być sprzeczne z prawem.
Jeżeli ktoś mimo wszystko czuje się urażony danymi, jakie znalazł na tej stronie lub z innych powodów nie chce by były one udostępnione, proszony jest o kontakt z autorem. Osoby zainteresowane usunięciem ich danych osobowych z tej strony proszone są o przesłanie informacji na podany niżej adres.
Wszystkie daty urodzin, ślubów, śmierci oraz miejscowości, w których miały miejsce, na prośbę osób zainteresowanych mogą zostać usunięte.
W przypadku chęci nawiązania kontaktu z osobą umieszczoną na naszej stronie, istnieje taka możliwość tylko w przypadku zgody obydwu stron.
Niniejsza strona prowadzona jest wyłącznie w celach osobistych i domowych, stosownie do treści:
art. 3a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póź. 926 z póź. zmianami)
Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych z tej strony bez zgody własciciela jest zabronione.
Designed by: sbeton       Copyright C 2021 by "SBETON"         All Rights reserved  .        E-Mail: sbeton@wp.pl