Staramy się na bieżąca aktualizować stronę Rodziny Beton która jest w trakcie jej budowania.

  Za wszystkie problemy podczas przeglądania przepraszam i proszę o wszelkie uwagi które pomogą nam usprawnić działanie tej strony.

  Wszystkie uwagi dotyczące działania strony jak również Naszej Rodziny proszę kierować na adres:
                              
               admin@rodzina-beton.pl   lub   rodzina_beton@wp.pl

  Bardzo proszę o przekazywanie uwag i informacji na temat naszej rodziny.
 
  Niech Nasze Drzewo ulega ciągłym zmianom.
                                                         
                                              D
ziękuję
                                              Eugeniusz Beton
Strona poświęcona genealogii Rodziny Beton
Strona goświęcona genealogii Rodziny Beton
  Ostatnia aktualizacja: 10/04/2021
Informuję wszystkich zainteresowanych, że drzewo nie zawiera nr telefonów, adresów i innych poufnych informacji, które mogłyby być sprzeczne z prawem.
Jeżeli ktoś mimo wszystko czuje się urażony danymi, jakie znalazł na tej stronie lub z innych powodów nie chce by były one udostępnione, proszony jest o kontakt z autorem. Osoby zainteresowane usunięciem ich danych osobowych z tej strony proszone są o przesłanie informacji na podany niżej adres.
Wszystkie daty urodzin, ślubów, śmierci oraz miejscowości, w których miały miejsce, na prośbę osób zainteresowanych mogą zostać usunięte.
W przypadku chęci nawiązania kontaktu z osobą umieszczoną na naszej stronie, istnieje taka możliwość tylko w przypadku zgody obydwu stron.
Niniejsza strona prowadzona jest wyłącznie w celach osobistych i domowych, stosownie do treści:
art. 3a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póź. 926 z póź. zmianami)
Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych z tej strony bez zgody własciciela jest zabronione.
Designed by: sbeton       Copyright C 2021 by "SBETON"         All Rights reserved  .        E-Mail: sbeton@wp.pl