1<<<<<

>>3>>>

>>>4>>

>>>>5>

>>>>>6
Józef Beton Józefa Kania, Marianna Beton (Tyszko) Józefa Loboba Jozefa Mendak
Józefa Rybak Kania Józefa Tyszko i Anastazy Loboda Łoboda Maciej Beton
Marianna (Tyszko), Zofia, Stanislaw, Irena, Józef i Maciej Beton Marianna Beton (Tyszko) Józefa Kania Marianna Beton, Irena, Stanislaw i Zofia Marianna i Jozef Beton
Marianna Łubisz Marianna Tyszko (z prawej) Marianna Tyszko i Józef Beton Marianna Tyszko
Strona poświęcona genealogii Rodziny Beton
Strona goświęcona genealogii Rodziny Beton
  Ostatnia aktualizacja: 10/04/2021
Informuję wszystkich zainteresowanych, że drzewo nie zawiera nr telefonów, adresów i innych poufnych informacji, które mogłyby być sprzeczne z prawem.
Jeżeli ktoś mimo wszystko czuje się urażony danymi, jakie znalazł na tej stronie lub z innych powodów nie chce by były one udostępnione, proszony jest o kontakt z autorem. Osoby zainteresowane usunięciem ich danych osobowych z tej strony proszone są o przesłanie informacji na podany niżej adres.
Wszystkie daty urodzin, ślubów, śmierci oraz miejscowości, w których miały miejsce, na prośbę osób zainteresowanych mogą zostać usunięte.
W przypadku chęci nawiązania kontaktu z osobą umieszczoną na naszej stronie, istnieje taka możliwość tylko w przypadku zgody obydwu stron.
Niniejsza strona prowadzona jest wyłącznie w celach osobistych i domowych, stosownie do treści:
art. 3a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póź. 926 z póź. zmianami)
Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych z tej strony bez zgody własciciela jest zabronione.
Designed by: sbeton       Copyright C 2021 by "SBETON"         All Rights reserved  .        E-Mail: sbeton@wp.pl