1<<<<<

<2<<<<

<<3<<<

<<<4<<

<<<<5<
Akt zgonu Grzegorz Kot Akt zgonu Jan Beton Akt zgonu Maciej Beton Akt Zgonu Marcin Beton 1913
Akt zgonu Marcin Beton Akt zgonu Marianna Beton i Maciej Beton Akt zgonu Marianna Beton c Jana Akt zgonu Marianna Beton c Pawła
Akt zgonu Paweł Beton Akt zgonu Piotr Beton s Grzegorza Akt Zgonu Roch Parteka Akt zgonu Rozalia Beton
Akt zgonu Stefan Beton Akt zgonu Wojciech Beton Akt zgonu Wojciech Beton s.Pawla Akt zgonu Elzbieta Beton-Budzyn
Strona poświęcona genealogii Rodziny Beton
Strona goświęcona genealogii Rodziny Beton
  Ostatnia aktualizacja: 10/04/2021
Informuję wszystkich zainteresowanych, że drzewo nie zawiera nr telefonów, adresów i innych poufnych informacji, które mogłyby być sprzeczne z prawem.
Jeżeli ktoś mimo wszystko czuje się urażony danymi, jakie znalazł na tej stronie lub z innych powodów nie chce by były one udostępnione, proszony jest o kontakt z autorem. Osoby zainteresowane usunięciem ich danych osobowych z tej strony proszone są o przesłanie informacji na podany niżej adres.
Wszystkie daty urodzin, ślubów, śmierci oraz miejscowości, w których miały miejsce, na prośbę osób zainteresowanych mogą zostać usunięte.
W przypadku chęci nawiązania kontaktu z osobą umieszczoną na naszej stronie, istnieje taka możliwość tylko w przypadku zgody obydwu stron.
Niniejsza strona prowadzona jest wyłącznie w celach osobistych i domowych, stosownie do treści:
art. 3a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póź. 926 z póź. zmianami)
Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych z tej strony bez zgody własciciela jest zabronione.
Designed by: sbeton       Copyright C 2021 by "SBETON"         All Rights reserved  .        E-Mail: sbeton@wp.pl